حرفه و فن دوره راهنمايي

آموزش و نمونه سوالات حرفه و فن راهنمايي


1 - براي ساخت بنا چهمراحلي را بايد طي كرد؟

2 - در ساختمان سازيبه چه عملي برداشت مي گويند؟

3 - به خطوط عمودي و افقي درون دوربین نقشهبرداري................ مي گويند.

4 - بهترين روش براي انتقال اطلاعات ساختماني…………………است .

5 - قسمت های اصلی نقشه ساختمان رانام ببرید.

6 – در یک نقشه چه جهتی بایدنشان داده شود؟

7- وسایل نقشه کشی را نام ببرید.

8 - خط کشTچیست و انواع آن را نام ببرید.

9- انواع کاغذ نقشه کشی را نام ببرید .

10- راپید یا فلم جوهری چیست ؟

11 - اجزاي اصلي ساختمان را نام ببريد؟

12 - عرض و طول و عمق پي به چه عواملي بستگيدارد؟

13- وظيفه ستون چيست؟

14 - براي ساخت ستون از چه مصالحي استفاده ميشود؟

15 - انواع ديوارها را نام ببريدوکارهرکدام را بنویسید.

16 - پاگرد چیست ؟

17- به حدفاصل بین طبقات ...................................... می گویند

نوشته شده در تاريخ یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱ توسط باراني
  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ